σπύρος παπαδόπουλοςσπύρος παπαδόπουλος
έργα:
........................
νέα | δημοσιεύσεις | κείμενα | ταυτότητα | επικοινωνία        en | gr
Η αγκαλιά
Διοικητήριο ΤρικάλωνΑρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
Α΄Βραβείο
H πρόταση έχει ως στόχο την ανέγερση ενός τεχνολογικά σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος, με την παρουσία του να ολοκληρώνει και να τονίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά του "φυσικού τόπου" στον οποίο εντάσσεται, να δηλώνει με άποψη τον χαρακτήρα και την λειτουργία του Διοικητηρίου.

Το κτίριο, με την σχήματος "Γ" διάταξη των όγκων του, "αγκαλιάζει" και περιβάλλει το φυσικό χώρο και συνεπώς τον αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό. Η στροφή των αξόνων χάραξης του κατασκευαστικού και λειτουργικού καννάβου παράλληλα και κάθετα με τον άξονα βορρά-νότου προσφέρει αφενός το άνοιγμα των μετώπων του κτιρίου προς την πόλη με φιλικό τρόπο, αφετέρου την οργάνωση με ορθολογιστικούς χειρισμούς των πετασμάτων ηλιοπροστασίας στις προσήλιες πλευρές των γραφειακών πτερύγων. Παράλληλα αυτή η διαφοροποίηση δύναται να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για το δομημένο περιβάλλον της περιοχής.

Η μεταξύ σχέση των δύο αξόνων οριοθετεί ένα κεντρικό υπαίθριο χώρο- ESPLANADE, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η βασική πρόσβαση προς τους ισόγειους χώρους του συγκροτήματος. Έτσι, ο επισκέπτης εισέρχεται στο κτίριο διαμέσου της pilotis της νότιας πτέρυγας του συγκροτήματος. Η κεντρική πλατεία του συγκροτήματος με γεωμετρικές χαράξεις της πλακόστρωσης στον ιστό που υφαίνεται από τον κατασκευαστικό κάνναβο του κτιρίου εμπεριέχει εκτός από τον ελαφρά υποβιβασμένο υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, ένα σύστημα ρέοντος ύδατος, μικρά κωνικά αναλήμματα με χαμηλή φύτευση, πορείες, ψηλό πράσινο. Με τις διαμορφώσεις αυτές η κεντρική πλατεία επιτυγχάνει να συνδιαλέγεται με το κτίριο και να προσφέρει αφενός την κατάλληλη θέα και οπτική φυγή από τις τζαμαρίες του foyer της αίθουσας, αλλά και του hall εισόδου υποδοχής, αφετέρου την δυνατότητα να εμπλουτίζονται και να επεκτείνονται οι εσωτερικές κτιριακές ή άλλες δραστηριότητες σ΄ αυτήν.

Διαγωνισμός Διοικητηρίου Τρικάλων _Α΄Βραβείο
Σε συνεργασία με το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών, ΑΣΤΕΤ / Δ. Κατζουράκης - Γρ. Τσαμπέρης

Ενεργειακός Σχεδιασμός: Α. Τσαγκρασούλης
Στατική Μελέτη: Π. Κόνδης
Ηλεκτρομηχ/κή Μελέτη: Α. Σταματοπούλου
Συνεργάτες: Ν. Γκουσιάκη, Ε. Θεοτοκάτου, Ν. Θεοτόκης, Γ. Καπλάνη, Ε. Κουινέλη, Μ. Μακρή, Σ. Παπαδάτος, Λ. Τσαμπέρη