σπύρος παπαδόπουλοςσπύρος παπαδόπουλος
έργα:
........................
νέα | δημοσιεύσεις | κείμενα | ταυτότητα | επικοινωνία        en | gr
Offside
Κατοικία στον Βόλο
6η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

Η κατοικία βρίσκεται στην συνοικία των Παλαιών στο Βόλο σε οικόπεδο όπου προϋπήρχε ισόγειο πέτρινο κτίριο με πλινθόκτιστη προσθήκη. Η μελέτη συνολικά επιχειρεί την ερμηνεία του περιβάλλοντος του παλαιού κάστρου της πόλης του Βόλου και το σχολιασμό της τοπικής αρχιτεκτονικής.

Η κατοικία αποτελείται από τέσσερις ευδιάκριτες ενότητες:
Οι δύο πρώτες, στις οποίες διατάσσονται οι κοινόχρηστες χρήσεις, αποτελούν τη βάση του κτιρίου και περιλαμβάνουν το υπάρχον πέτρινο κτίσμα και την παλιά πλινθόκτιστη προσθήκη του.

Οι δύο επόμενες ενότητες συγκροτούν την ανωδομή, που χαρακτηρίζεται από ένα κέλυφος εμφανούς σκυροδέματος ως συνέχεια του πέτρινου κτίσματος και από την προσθήκη μιας μεταλλικής κατασκευής με ξύλινη επένδυση ως συνέχεια της παλιάς πλινθόκτιστης προσθήκης.

Η κατοικία συνολικά αντιμετωπίζεται ως ένα κατακόρυφο δυναμικό φίλτρο που δημιουργεί περιοχές διαβίωσης με διαφορετικούς βαθμούς ιδιωτικότητας, είτε σε σχέση με το συμπαγή όγκο του εμφανούς σκυροδέματος είτε σε σχέση με τα διάτρητα ξύλινα κουφώματα, όπου εσωκλείονται οι ημιυπαίθριοι χώροι.

Αρχιτέκτων: Σπύρος Παπαδόπουλος
Συνεργάτες:  Αρχω Πίσχου, Αντώνης Μπεζές
Στατικά: Νίκος Χατζηνικολάου
Ενεργειακός σχεδιασμός:  Άρης Τσαγκρασούλης