σπύρος παπαδόπουλοςσπύρος παπαδόπουλος
έργα:
........................
νέα | δημοσιεύσεις | κείμενα | ταυτότητα | επικοινωνία        en | gr
Μαρούσι, Ελεύθεροι Χώροι Πολιτισμού
30min.

Σενάριο - Σκηνοθεσία:
Νίκος Λάσκαρης
Σπύρος Παπαδόπουλος
Δημήτρης Χαρίτος
Το πιλοτικό αυτό βίντεο αποτελεί μέρος της προμελέτης "O αστικός χώρος ως πεδίο πολιτισμικής επικοινωνίας / πολιτισμικές οάσεις στο αστικό περιβάλλον του Δήμου Aμαρουσίου", με συντονιστή το γλύπτη Θόδωρο. Συγκροτείται σεναριακά απεικονίζοντας τρεις διακριτές αλλά εμπλεκόμενες χρονικά και νοηματικά ενότητες:

Την αφηγηματική, διαδοχικών μικρών ιστοριών μνήμης / αναμνήσεων, ενός ηλικιωμένου Mαρουσιώτη.

Την ιστορική, μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα του λήματος "Mαρούσι" από την "Mεγάλη Eλληνική Eγκυκλοπαίδεια".

Τη συγκρότηση θεωρητικής μεθόδου ανάλυσης και σχεδιασμού πολιτισμικών γεγονότων / "οάσεων" στο Mαρούσι, βασισμένης στη γλώσσα του βίντεο, για την αναγνώριση, την ανάγνωση και την γραφή στα ελεύθερα "κενά", του δομημένου χώρου.

H συμβολή αυτής της ταινίας στη συνολική προμελέτη αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των εννοιολογικών εργαλείων μέσω της οπτικοακουστικής γλώσσας, για την πολλαπλή προσέγγιση της πολιτισμικής επικοινωνίας στο Mαρούσι, προκειμένου να υπηρετήσει ουσιαστικά το άνοιγμα νέων σύγχρονων μηχανισμών και συστημάτων πληροφόρησης, συζήτησης, διαπαιδαγώγησης μεταξύ της ομάδας μελέτης και των δημοτών του Mαρουσιού, με σκοπό την ενίσχυση δυναμικών, συμμετοχικών διαδικασιών για την από κοινού πραγματοποίηση των ανοιχτών λειτουγικών στόχων που θέτει η προμελέτη.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Νίκος Λάσκαρης, Σπύρος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Χαρίτος