σπύρος παπαδόπουλοςσπύρος παπαδόπουλος
έργα:
........................
νέα | δημοσιεύσεις | κείμενα | ταυτότητα | επικοινωνία        en | gr
Ο πυκνωτής
Καβάλα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την  ανάπλαση της Περιοχής ανατολικά από τις Καμάρες στην πόλη της Καβάλας

Η κεντρική ιδέα της πρότασης συνίσταται στη δημιουργία μιας αιωρούμενης "επιφάνειας" και μιας "σκιάς".

Η πρόταση υλοποιείται στη βάση δύο στρατηγικών επεμβάσεων:
_την ανύψωση του δημόσιου εδάφους στο επίπεδο της βάσης του Τείχους των Καμάρων και τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων.
_ την τοποθέτηση στην οριζόντια επιφάνεια ενός στεγάστρου/σκιάς μεγάλων διαστάσεων που ενσωματώνεται στην κλίμακα της περιοχής, με προσανατολισμό λόγω της κλίσης της στέγης του προς τις Καμάρες.

Πρόθεση είναι o νέος δημόσιος χώρος να αντιμετωπιστεί ως ένας «κοινωνικός πυκνωτής» ο οποίος λόγω της αλλαγής κλίμακας της περιοχής συνδιαλέγεται με τον παρακείμενο αστικό ιστό και το ιστορικό μνημείο. Σε αυτό συμβάλλει το κεντρικό στέγαστρο, που αποτελεί κομμάτι της τοπογραφίας, αναπαριστώντας την κλίση του φυσικού εδάφους, ενώ απελευθερώνει μεγαλύτερη επιφάνεια ανοικτού δημόσιου χώρου με νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά προσδίδοντας σαφήνεια στο χώρο.

Tαυτόχρονα, η πρόταση επιχειρεί τον επαναπροσδιορισμό των παραδοσιακών σχέσεων της δημόσιας κίνησης των πεζών και την εξάρτησή τους από τη φυσική τοπογραφία.

συνεργάτες αρχιτέκτονες: Ελένη Κουινέλη, Αντωνέλα Νικολοπούλου