σπύρος παπαδόπουλοςσπύρος παπαδόπουλος
έργα:
........................
νέα | δημοσιεύσεις | κείμενα | ταυτότητα | επικοινωνία        en | gr
H γεννήτρια
Bilbao


Η μελέτη αφορά στον πολεοδομικό σχεδιασμό του νησιού Zorrozaurre που αποτελούσε μέρος της
βιομηχανικής ζώνης της πόλης του Bilbao. Ο σχεδιασμός στοχεύει στην δημιουργία ενός μικτού προγράμματος αστικών χρήσεων. Τέσσερα διαφορετικά πεδία που αφορούν ισάριθμα θέματα στρατηγικών αποφάσεων δημιούργησαν ένα σύνθετο πολυεπίπεδο διάγραμμα το οποίο αποτέλεσε την γεννήτρια για την οργάνωση των κινήσεων, των χρήσεων, των μορφών και των γεγονότων στο νησί. Τα θέματα που δημιούργησαν τα βασικά στρώματα-επίπεδα του χωροταξικού πλάνου ήταν:

Ορθολογικό:Στο επίμηκες νησί σχεδιάζεται ένα σύστημα παράλληλων γραμμών που δημιουργεί μια "σκάλα" υποδομών και δρόμων.

Τεχνητό: Το πολεοδομικό σύστημα της πόλης εισβάλλει στο νησί με τη μορφή διακριτών ζωνών παράλληλα με την διεύθυνση του νησιού.

Εορταστικό:Εισάγεται μια αλληλουχία ελεύθερων καμπύλων σχημάτων προσαρμοσμένη στην τοπογραφία του νησιού.

Κλίμακα: Μια σειρά γεγονότων παράλληλων με την διεύθυνση του νησιού αναλαμβάνει να συσχετίσει την
κλίμακα του σχεδίου με την κλίμακα της πόλης.

συνεργάτης αρχιτέκτων: Α.Τραχανά