σπύρος παπαδόπουλοςσπύρος παπαδόπουλος
έργα:
........................
νέα | δημοσιεύσεις | κείμενα | ταυτότητα | επικοινωνία        en | gr
Κόσμος _ μια θάλασσα τέχνη
11η Biennale Νέων
11η Biennale Νέων Δημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου - Αθήνα 2003

Κεντρική ιδέα του σχεδιασμού αποτέλεσε η δημιουργία ενιαίου εκθεσιακού χώρου στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για την πραγματοποίηση της 11ης Biennale νέων δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου. Τα υπάρχοντα κτίσματα βρίσκονται δίπλα σε ποταμό που διασχίζει το Πάρκο, αλλά αποτελούν δύο χωριστές ενότητες, αφού δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τη λειτουργική και εννοιολογική ενοποίηση των δύο αυτών ενοτήτων επιλέχθηκε η δημιουργία μιας νέας γραμμικής κτιριακής μονάδας ελαφράς κατασκευής, η οποία δανείζει στα μόνιμα κτίρια και δανείζεται από αυτά βασικά χαρακτηριστικά.

Η νέα επιμήκης μονάδα 150 μ., που τοποθετήθηκε κατά μήκος του ποταμού, παρέπεμπε στην έννοια του "δια-δρόμου". Η έννοια της γραμμικότητας αποτέλεσε βασικό προγραμματικό στοιχείο τόσο στη δόμηση της εφήμερης κατασκευής όσο και στη διαμόρφωση του εσωτερικού των μόνιμων κτιρίων. Στην επιμήκη εφήμερη μονάδα η έννοια της γραμμικότητας εντάθηκε με την επικάλυψη της εξωτερικής όψης από τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων καλλιτεχνών (Memory Wall) ενώ στο εσωτερικό των κτιρίων, με την ανύψωση οριζόντιων τοιχωμάτων που αξιοποιήθηκαν ως λειτουργικά στοιχεία για την έκθεση των έργων.

Επιμέλεια - Σχεδιασμός Εκθεσης
Σ. Παπαδόπουλος

Συνεργάτες
Κ. Βελώνης, Α. Γκουσιάκη, Ε. Μάντζαρη, Μ. Νικολακοπούλου, Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Χάρη

Τεχνικοί Σύμβουλοι
Α. Ευθυμιάδης, Τ. Κατσιμπίρης

Μελέτη Φωτισμού
Α. Τσαγκρασούλης

Ειδικοί Συνεργάτες
Ν. Κουκούμης, Ι. Μπουραζάνας, Σ. Παπαδάτος, Ι. Παπαδόπουλος, Η. Παπαδοπούλου, Δ. Πλατανάκης, Κ. Σκάλκου, Μ. Σταυρακάκης, Σ. Χρυσανθόπουλος