σπύρος παπαδόπουλοςσπύρος παπαδόπουλος
έργα:
........................
νέα | δημοσιεύσεις | κείμενα | ταυτότητα | επικοινωνία        en | gr
Το τείχος
Κατοικία στην Αρχαία Κόρινθο
Κατοικία στην Αρχαία Κόρινθο

Η κατοικία βρίσκεται στην Αρχαία Κόρινθο σε οικόπεδο που στο νότιο τμήμα του έχει προηγηθεί αρχαιολογική ανασκαφή διαστάσεων 12x12μ. Η διατήρηση του «πνεύματος» της ανασκαφής αλλά και η σχέση της κατοικίας με το ευρύτερο, ιστορικού ενδιαφέροντος, περιβάλλον αποτελούν τις βασικές προγραμματικές παραμέτρους της μελέτης.

Ο σχεδιασμός χρησιμοποιεί τετράγωνο κέλυφος σε πρόβολο, με το οποίο περιφράσσεται η όλη δομή και οριοθετείται ο χώρος της ανασκαφής, υπενθυμίζοντας συμβολικά την ύπαρξή της. Μέσα σε αυτό κατασκευάζεται η κατοικία ως ανεξάρτητο οικοδόμημα, που ξεπροβάλλει κατακόρυφα από το έδαφος ως «συνέχεια» των προγενέστερων κτισμάτων. Παράλληλα, αφήνεται ορατό το νοτιοανατολικό τμήμα της ανασκαφής για να λειτουργεί ως «αποδεικτικό στοιχείο» της ιστορίας του οικοδομικού συνεχούς στην περιοχή.

Η κατοικία αναπτύσσεται σε δύο στάθμες. Προγραμματικά, η επεξεργασία των επιμέρους χώρων χαρακτηρίζεται στο ισόγειο από τη συνεχή επαφή του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο ενώ στον όροφο από την επιλεκτικά ανοικτή ή κλειστή αντιμετώπιση της θέας μέσω της διάτρησης του περιμετρικού κελύφους.

Το κτίριο κατασκευάστηκε από μεταλλικό σκελετό και στοιχεία πλήρωσης από πανέλα 3Δ. Η στρατηγική σχεδιασμού της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου στηρίζεται στη χρήση διπλού κελύφους, που εξασφαλίζει τον διαμπερή ελεγχόμενο φυσικό αερισμό και τη σκίαση τόσο του εσωτερικού κελύφους όσο και των ανοιγμάτων.

Χρονολογία Ανασκαφής:  2003
Χρονολογία Μελέτης:    2003 -2004
Χρονολογία Κατασκευής: 2005 - 2008

Αρχιτέκτων: Σπύρος Παπαδόπουλος
Συνεργάτες:  E. Μάντζαρη, Ν. Γκουσιάκη, Σ. Παπαδάτος, Γ.Ηλιάδης
Σύμβουλος ενεργειακού σχεδιασμού:  Άρης Τσαγκρασούλης
Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Λουϊζίδης
Τεχνική Εταιρία Κατασκευής: MONOTHERM ABEE - ΣΠΙΤΙ Α.Ε.