σπύρος παπαδόπουλοςσπύρος παπαδόπουλος
έργα:
........................
νέα | δημοσιεύσεις | κείμενα | ταυτότητα | επικοινωνία        en | gr
Το λάδι
Πρόταση συσκευασίας ορυκτελαίων
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για τα ορυκτέλαια της ελληνικής εταιρίας πετρελαιοειδών με αφορμή την αλλαγή της εταιρικής της ταυτότητας. Στόχος της συσκευασίας αποτελεί η ανάδειξη της νέας μορφής των προϊόντων και ο δυναμικός τους χαρακτήρας με σκοπό να καταστεί ανταγωνιστική στο χώρο των συναφών προϊόντων. Βασικές αρχές στον σχεδιασμό αποτέλεσαν  η εργονομία του προϊόντος, η πρωτοτυπία της μορφής, η οικονομία στην παραγωγή καθώς και η δυνατότητά του να μπορεί ενσωματωθεί αβίαστα στην αγορά, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά των λοιπών συσκευασιών λιπαντικών.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις.
_ Έρευνα των ανταγωνιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
_ Σχεδιασμός της συσκευασίας
_ Συνεργασία με την εταιρία παραγωγής για την κατασκευή των καλουπιών
_ Κατοχύρωση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας.

συνεργάτης: Δ. Καρέλας