σπύρος παπαδόπουλοςσπύρος παπαδόπουλος
έργα:
........................
νέα | δημοσιεύσεις | κείμενα | ταυτότητα | επικοινωνία        en | gr
Η βίδα
Δοχείο αρώματος
Βασική ιδέα του σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία ενός δοχείου αρώματος με σαφή αναφορά σε βιομηχανικό αντικείμενο καθημερινής χρήσης. Πρόθεση της μελέτης στάθηκε η αντιστροφή της αντίληψης των υλικών για το συγκεκριμένο πεδίο προϊόντων. Η χρήση δηλαδή του μετάλλου και η συγκεκριμένη μορφή του ανατρέπει την φυσική του υπόσταση και το μετατρέπει σε πλαστικό αντικείμενο με οντότητα διαρκέστερη του πτητικού χαρακτήρα του περιεχομένου του. Η μελέτη προβλέπει την χρήση μεταλλικού κελύφους σε δύο εκδοχές (φυσικός χάλυβας και  ανοξείδωτος) για ανδρικό και γυναικείο άρωμα ενώ η εφαρμογή επιτρέπει τη δημιουργία μιας τυπολογίας από τρία διαφορετικά μεγέθη.