σπύρος παπαδόπουλοςσπύρος παπαδόπουλος
έργα:
........................
νέα | δημοσιεύσεις | κείμενα | ταυτότητα | επικοινωνία        en | gr
Το τρίγωνο
Try a different angle
Οι προτάσεις εστιάζουν στην βασική ιδέα της επικοινωνίας "Try a different angle" αξιοποιώντας μια σειρά από καθημερινά αντικείμενα που μετασχηματίζονταιγια να αναδείξουν μια νέα πιθανή εκδοχή τους. Με οδηγό το χαρακτηριστικό τρίγωνο επιχειρείται μια νέα ανάγνωση των αντικειμένων.