σπύρος παπαδόπουλοςσπύρος παπαδόπουλος
έργα:
........................
νέα | δημοσιεύσεις | κείμενα | ταυτότητα | επικοινωνία        en | gr
Πυρήνες

Εκθεσιακή Εγκατάσταση για το Υπουργείο Ανάπτυξης - 72η Δ.Ε.Θ.

Στόχο της μελέτης αποτελεί η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και ειδικότερα των πέντε βασικών τομέων δράσης του. Για την επικοινωνία του δημιουργούνται πέντε ξεχωριστοί πυρήνες με την μορφή κυλινδρικών κατασκευών κάθε ένας από τους οποίους φιλοξενεί και έναν διαφορετικό τομέα δράσης: ενέργεια, βιομηχανία, εμπόριο, καταναλωτής, ανταγωνιστικότητα.